VEC-Sharing

http://www.huhr-cbc.com/

Projekt “VEC Sharing – Cross-border Vocational Education Capacity Sharing“ odobren je za financiranje u sklopu Prvog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. i financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Identifikacijski broj projekta je HUHR/1601/412/0030.

Projekt VEC Sharing osmišljen je s ciljem unaprjeđenja uloge obrazovnih institucija kao intelektualnih centara za povećanje baze specifičnih znanja u regiji. U kratkom roku to se odnosi na implementaciju aktivnosti koje poboljšavaju kompetencije učenika i profesora u zanimanjima zavarivač, kuhar, pekar, slastičar i poljoprivrednik kroz zajedničku razmjenu učenika iz prekogranične regije. Dugoročni cilj projekta je razviti čvrsta partnerstva između mađarskih i hrvatskih partnerskih škola kao temelj za buduću suradnju na prekograničnim projektima vezanim uz razmjenu znanja, izložbe i natjecanja iz područja obrazovanja.

Glavni korisnik u projektu je je Obrtnička škola Koprivnica, dok su projektni partneri Kolping János Nagyváthy osnovna, srednja tehnička i obrtnička škola (Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola, Csurgó, HU), Kolping katolička srednja tehnička škola i učenički hostel Nagybajom (Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium, Nagybajom, HU), Srednja škola Stjepana Sulimanca iz Pitomače i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji iz Koprivnice.

Trajanje provedbe projekta je 16 mjeseci, točnije od 01. listopada 2017 godine do 31. siječnja 2019 godine. Vrijednost projekta je 243.545,00 EUR, od čega je 85% sufinancirano od strane Europske unije.

Projektne aktivnosti uključuju dvotjedne tematske razmjene učenika koji se školuju za zanimanja zavarivač, kuhar, pekar, slastičar i poljoprivrednik. Učeničke razmjene će se odvijati na temelju zajednički razvijene strategije i metodologije, a također će se opremiti učionice tematskom opremom, održati praktični tečajevi, radionice i posjete tvornicama. Provest će se i aktivnosti istraživanja i analize tržišta rada, zajedničke izložbe proizvoda izrađenih tokom prakse, izrada trojezične kuharice i zajednički sportski događaji.