VEC-Sharing

http://www.huhr-cbc.com/

A pedagógusok műhelymunkáját követően elkezdődött a csereprogram stratégia kidolgozása. A tananyag sablonokat valamennyi oktatási intézmény a megbeszélteknek megfelelően kitöltötte, ezt követően egyeztették annak tartalmát és végül megfogalmazásra került a csereprogramoknak keretrendszert nyújtó, 4 szakmát felölelő (hegesztő, mezőgazdasági gépész, szakács és pék, cukrász) stratégia. A csereprogramok célja, hogy:

    • tudásbázis- és szakmai gyakorlatok cseréje érdekében közös platformok jöjjenek létre a határokon átnyúló térség szakképző iskolái között, amely javítja a diákok és a tanárok kompetenciáit a hegesztő, szakács, pék, a cukrász és a mezőgazdasági gépész szakterületeken végzett szakképzésben;
    • ösztönözze a tanulókat arra, hogy a határmenti térségben a jelenleg hiányszakmák területén jó gyakorlatokat szerezzenek a határ másik oldalán levő hallgatók és oktatók és szakképző helyek által, ezáltal javítsák a határokon átnyúló, a fővárostól távol eső és a gazdasági szempontból veszélyeztetett foglalkozások versenyképességét;
    • lehetőséget biztosítsanak a diákoknak arra, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek modern felszereléssel rendelkező, illetve a megszokottaktól eltérő környezetben, és gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a közösen kifejlesztett tantervek és a projekt keretében beszerzett modern eszközök és berendezések használata által;
    • a diákok és tanárok a határokon átnyúló területről új ismeretekkel és nézőpontokkal gazdagodjanak; saját szakmájukban meglévő készségeik fejlődjenek, új barátságok alakuljanak ki, valamint motiváltakká váljanak új, közös projektekben való részvételre;
    • a további, jövőbeni partnerségek kialakítását segítse határokon átnyúló projektekben Magyarország és Horvátország határvidékeinek iskolái között.

Hegesztő csereprogram Magyarországon (2018. február 5-16.)

A VEC projekt keretében a hegesztő tanulók csereprogramjának megvalósítására 2018. februárjának első 2 hetében került sor (2018. február 5-9. és február 12-16.). A projekt első csereprogramján a csurgói Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium látta vendégül a vezető kedvezményezett partner (Obrtnička škola Koprivnica) hegesztő szakirányos tanulóit. A csereprogram a résztvevő intézmények oktatói által előre elkészített szakmai program alapján zajlott le, a projekt keretében beszerzett eszközökkel kibővített tanegységekben. A horvát diákoknak szóló program elmélet ismeretek átadását, azok gyakorlatban történő megvalósítását, gyárlátogatásokat és kulturális-szabadidős programelemeket is tartalmazott. A csereprogramon 10 horvát és 10 magyar diák, 2 horvát és 3 magyar oktató, összesen 25 fő vett részt.

A hegesztő szakirányon tanulók csereprogramjának rövid távú célja, hogy a határokon átnyúló szakképzési kapacitás megosztást elősegítse és javítsa az oktatási intézmények együttműködését a határtérség specifikus tudásbázisának növelése érdekében. A csereprogram hosszú távú célja a magyar és horvát partneriskolák közötti szoros partnerség kialakítása a jövőbeli közös határokon átnyúló projektekben történő együttműködés érdekében az tudás- és tapasztalatcsere, kiállítások és tanulmányi versenyek területén.

A hegesztő csereprogram során készült munkák kiállítása a magyarországi program végén (2018. február 16.)

A hegesztő tanulók csereprogramjának utolsó napján a gyakorlati képzés keretében készült alkotások kiállításra kerültek az iskolában, a diákok számára könnyen elérhető közös térben. Az elkészült munkákat büszkén tekintették meg a csereprogram résztvevői és a csurgói Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium csereprogramon nem résztvevő, más szakon tanuló diákjai is. A közös kiállítás felhívta a figyelmet a más oktatási intézményekkel való közös tevékenységek lehetőségére, eredményességére, és a kölcsönös tanulási lehetőségére diákok és tanárok számára egyaránt.

Mezőgazdász csereprogram (2018. április 9-13.)

A projekt keretében a mezőgazdászok számára szervezett csereprogramra 2018. áprilisában került sor. Eredetileg a program egy alkalommal lett volna 2 hetes, de a mezőgazdasági munkák ütemezése miatt a résztvevő iskolák megegyeztek, hogy tavasszal és ősszel is meglátogatják egymást egy-egy hétre. Az első jét eseményei a csereprogramstartégiában leírtak szerint zajlottak.
A csereprogramon a horvát iskolából 10 fő diák és egy kísérő tanár, magyar részről 10 diák és 2 tanár vett részt.
Az itt töltött idő alatt a diákok kipróbálták a szántóföldön használatos járműveket és szerelési gyakorlatok is voltak az iskola műhelyében. A délutánok sportolással, csapatépítő játékos programokkal teltek. A hét közepén a résztvevők ellátogattak a megye legnagyobb mezőgazdasági és állattenyésztő telepére, ahol a gyerekek sok új technológiát láthattak.
A résztvevő diákok és tanárok egyaránt sokat tanultak, jól érezték magukat, és várják a csereprogram őszi folytatását.

Mezőgazdász csereprogram (2018. május 7-11.)

2018 május 7-től 11-ig mezőgazdasági diákcsere programot valósult meg a pitomača-i Stjepana Sulimanca Középiskolában. A csereprogramon 10 tanuló vett részt a csurgói Kolping Nagyváthy János középiskolából 2 tanár kíséretében, valamint 10 tanuló és tanár a Stjepana Sulimanca Középiskolából. A magyarországi tanulók lehetőséget kaptak gyakorlati tapasztalatszerzésre a Stjepana Sulimanca Gimnázium ökológiai gazdálkodási területén. A diákok tapasztalatot cseréltek az ültetésről, a talajelőkészítésről, az agrotechnikai intézkedésekről, valamint a szántásról és a boronálásról. A diákok megismerték a szójababültetés folyamatát, és részt vettek a kamilla betakarításának és szárításának folyamatában. A gyakorlati órák részeként magyar diákok meglátogatták meg a Niskovačka Dubravai Dravska Oktatási Központot, valamint az Ergela Višnjica birtokot. Az Oktatási Központban a diákok több, folyamatban lévő és befejezett INTERREG projekt eredményeivel találkoztak, míg a Višnjica birtokon az ökológiai tenyésztésről tanultak, és találkoztak az arab lovak fenntartható tartásával és a kapcsolódó agroturisztikai ajánlattal, amelyet, mint úticélt 2011-ben „kiváló európai úti cél” értékeléssel jellemezték.

Cserediák program Horvátországban

A ’VEC Sharing’ projekt keretében a szakács/pék/cukrász tanulók csereprogramjának első megvalósítására kétszer egy hét időtartamban, 2018. szeptemberének utolsó két hetében került sor (2018. szeptember 17-21. és szeptember 24-28.), amely során a kaproncai Obrtnička Škola látta vendégül a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium 18 főből álló csoportját (16 szakács/cukrász/pék szakirányos tanuló és két fő kísérő tanár). A csereprogram a résztvevő intézmények oktatói által előre elkészített szakmai program alapján zajlott le. A magyar diákoknak szóló program elmélet ismeretek átadását, azok gyakorlatban történő megvalósítását, gyárlátogatásokat és kulturális-szabadidős programokat is tartalmazott, melyeket ezennel kicsit bővebben bemutatunk.

A 18 főből álló magyar csoport 2018.09.17.-én hétfőn érkezett meg Kaproncára. A magyar vendégeket Sasa Seretin, a projekt felelőse fogadta és ízletes ebéd közepette bemutatta a horvát partneriskolát. Ezt követően kis csoportunk felfedezte a festői szépségű Kapronca belvárosát, majd elfoglaltuk ’Zlatan’ nevezetű motelünket, ahol a diákok 3-4 fős szobákat kaptak. Kedden egy hangulatos szőlőszüreten vettünk részt, ahol fenséges ebédet is kaptunk. Szerdán elmentünk Zágrábba a nagynevű ’Mlinar’ kenyérgyárat meglátogatni. Csütörtökön délelőtt részt vettünk első ízben a szakmai gyakorlaton. A pékek, szakácsok és cukrászok gyakorlati helye az iskolában egy folyosón, három különböző helységben volt. A gazdagon felszerelt, kedves gyakorlati oktatók körében élénk és szorgalmas szakmai munka folyt. Délután a vendéglátók elvittek minket Kaproncába az Élelmiszeripari, ill. Oktatási Múzeumba, ahol a 19. és 20. század kaproncai életet tekinthettük meg. Pénteken délelőtt szintén szakmai gyakorlaton vettünk részt, ebéd után pedig visszautaztunk Magyarországra a nagybajomi önkormányzat buszával. Szeptember 24.-én ismét visszamentünk Kaproncára, hogy újabb élményekben részesülhessünk. A hétfői napot szakmai gyakorlattal kezdtük, majd délután egy nagy sétával és focival fejeztük be. Kedden délután szakmai gyakorlat, majd egy délutáni csobbanás volt a kaproncai városi uszodában. Szerdán a délelőtti szakmai gyakorlatot követően Otrovanecbe kirándultunk, ahol a falusi turizmusáról és biokertészetéről híres ’Zlatni Klas’ vendéglőbe látogattunk. A vendéglő tulajdonosa bő történelmei áttekintést követően fejedelmi bioételeket felvonultató ebéddel ajándékozta meg a horvát-magyar diákokat és kísérőiket. Csütörtökön a szakmai gyakorlatot követően az iskola tanára, Blaženka asszony ’Pikoland’ nevezetű birtokára mentünk, ahol bőséges ebédet követően horvát zenére mulattunk, táncoltunk. A zárónapon, pénteken egy horvát-magyar közös csoportokból álló verseny következett, ahol az iskola igazgatója mindenkit éremmel jutalmazott. A jó hangulatú verseny után az újonnan elkészült fogadó helységben a nagybajom kísérőtanárok, Laki-Lukács Péter igazgatóval és Héjjas Anett gazdasági igazgatóval elfogyasztották a több fogásból álló kitűnő ebédet. Az ebéd után az érzelmes búcsúszavak, majd a hazautazás következett.

Magyar-horvát cserediákprogram

A Kaproncán megvalósult csereprogramot követően a magyar iskola Nagybajomban fogadta a horvát csoportot (10 fő szakács/pék/cukrász szakirányos tanuló és 5 fő kísérő tanár) október 09-13 és október 15-19 között, melyet szintén előre elkészített szakmai program ill. gyárlátogatások és szabadidős tevékenységek tarkítottak. A horvátokat a nagybajomi ’Bibic’ vendégházban szállásoltuk el, ahol minden nap reggelit és pazar vacsorát kaptak. A horvátok keddi napon, 2018.10.09.-én érkeztek hozzánk. A szállás birtokba vétele után jó hangulatú magyar nyelvórán vettek részt a horvátok Sándor Dániel angol-német szakos tanár, Csima Zsuzsa magyar tanár és Hajnali József horvát tolmács közreműködésével, majd ezt egy Buda Renáta, iskolán tanára által megszervezett magyar néptánc bemutató követett, a magyar és horvát diákok bevonásával. Szerdán elkezdődtek a szakmai gyakorlatok. Délután a horvát csoportot elvittük a szennai Skanzen falumúzeumba, ahol a szép napos időben langallót sütöttünk közösen. Csütörtökön a szakmai gyakorlat után a kaposvári cukor ill. kenyérgyárat látogattuk meg. Pénteken a mindennapos szakmai gyakorlatot egy kézműves-fazekas műhelygyakorlat követte, melyet iskolánk igazgatóhelyettese, Harkány Enikő vezényelt le. Az első hetet egy izgalmas szombati nap zárta, amely során a horvát és a magyar tanulók egy része részt vett az Országos Pék Hagyományőrző Versenyen vett részt, míg a csoport nagyobbik fele egy budaörsi élményközpontban kezdte a napot. A sok billiárd, bowling, gokart és egyéb játékokat követően a horvát vendégeink megcsodálhatták a Citadelláról a gyönyörű fővárosunkat. A napot a siófoki KFC-ben zártuk, ahol gratuláltunk a versenyen résztvevő összes díjazottaknak. Horvát vendégeink a kimerítő nap után hazautaztak Kaproncára. Vendégeink a rövid horvátországi tartózkodásuk után ismét elutaztak hozzánk hétfőn, melyet pihenéssel töltöttek. Kedden Ivók Tamás szakoktatónk szervezte kaszópusztai tanösvény program következett. A Pazar ebéd után együtt fedeztük fel a csodálatos Baláta-tó környékét. Szerdán ellátogattunk a Marcaliban található Lóki csárdába, majd délután pedig a komoly hírnévvel rendelkező Geleta cukrászdába. Mindkét helyen a kitűnő kóstolót tartalmas, jó hangulatú beszélgetések követték. Csütörtökön a keddi, szerdai naphoz hasonlóan a délelőtti szakmai gyakorlat volt a terítéken. Ezt követte a délutáni zenés partink, ahol Varga Orsolya énekes adott egy fél órás koncertet, majd Sándor Dániel szaxofonnal, Hajnali József pedig tamburával szórakoztatta a horvát-magyar diákokat. Pénteken főleg a diákok nagy sajnálatára eljött az utolsó nap. Igazgatónk ere a napra külön meghívta a horvát iskola igazgatóját, Zlatko Martic urat. A délelőtt jó hangulatú kürtös kalács sütéssel, tárcsán sült húsok ill. bográcsban főtt csülök készítésével telt. A fenséges ebéd során Laki-Lukács Péter igazgató úr összegezte a csereprogram érdemeit, és egyben reményét fejezte ki, hogy a két iskola együttműködése itt nem fejeződik be, hanem tovább folytatódik a jövőben. A két ország diákjai öröm és fájdalom könnyek közepette vettek egymástól érzelmes búcsút.

Az összesen 4 közösen eltöltött hét megfelelt az elvárásoknak, mind szakmai, min szabadidő/kulturális területen. A diákok megismerhették a két ország szakács/pék/cukrász ételkülönlegességeit, új szakmai ismeretekkel bővíthették tudásukat és nem utolsó sorban pompás szabadidős programokban vehettek részt. Ezért hálával és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik támogatták minden formában ezt a projektet. Hvala / Köszönjük!

Híres éttermek és cukrászdák

A ’VEC Sharing’ projekt keretében a szakács/pék/cukrász tanulók csereprogramjának első megvalósítására kétszer egy hét időtartamban, 2018. szeptemberének utolsó két hetében került sor (2018. szeptember 17-21. és szeptember 24-28.), amely során a kaproncai Obrtnička Škola látta vendégül a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium 18 főből álló csoportját (16 szakács/cukrász/pék szakirányos tanuló és két fő kísérő tanár). A csereprogram a résztvevő intézmények oktatói által előre elkészített szakmai program alapján zajlott le. A magyar diákoknak szóló program elmélet ismeretek átadását, azok gyakorlatban történő megvalósítását, gyárlátogatásokat és kulturális-szabadidős programokat is tartalmazott. A Kaproncán megvalósult csereprogramot követően a magyar iskola Nagybajomban fogadta a horvát csoportot (10 fő szakács/pék/cukrász szakirányos tanuló és 5 fő kísérő tanár) október 09-13 és október 15-19 között, melyet szintén előre elkészített szakmai program ill. gyárlátogatások és szabadidős tevékenységek tarkítottak.

Ilyen szabadidős program volt a 2018.10.17.-én a Marcaliban található Lóki csárda ill. a Balatonlellén található Geleta cukrászda meglátogatása. A programban a Horvátországban járt magyar pék/cukrász/szakács tanuló, két kísérőtanárral, Buda Renátával és Héjjas Andrással, a tolmáccsal, Hajnali Józseffel, valamint a horvát 15 fős csoport vett részt. A Lóki csárda egy igazi hungarikum, amely magyaros ételeiről, ill. saját tenyésztésű szürkemarha húsból készült ételféleségeikről híres. Az étterem saját készítésű ínyenc szendviccsel és házilag elkészített szörppel várta a horvát-magyar csoportot. Mindenki nagyon élvezte a kellemes napsütést, az étterem udvarán és játszóterén való szaladgálást, tartalmas beszélgetéseket. A Lóki csárdát a balatonlellei Geleta cukrászda követte. Ezt a cukrászdát Magyarország egyik minőségileg legjobb cukrászdájaként tartják számon. Profi kiszolgálás, minőségi termékek, abszolút tisztaság jellemzi. Nem volt tehát ezek után csoda, hogy horvát vendégeinket a minőségi kóstoló és az igényes környezet elkápráztatta. Az édességre mindig fogékony gyerekek felejthetetlen kulináris élvezetben részesültek. Mindkét vendéglátó egység nagyon elnyerte horvát vendégeink tetszését és betekintést nyerhettek egy kicsit a magyar vendéglátásba.

Közös főzés

A ’VEC Sharing’ projekt keretében a szakács/pék/cukrász tanulók csereprogramjának első megvalósítására kétszer egy hét időtartamban, 2018. szeptemberének utolsó két hetében került sor (2018. szeptember 17-21. és szeptember 24-28.), amely során a kaproncai Obrtnička Škola látta vendégül a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium 18 főből álló csoportját (16 szakács/cukrász/pék szakirányos tanuló és két fő kísérő tanár). A csereprogram a résztvevő intézmények oktatói által előre elkészített szakmai program alapján zajlott le. A magyar diákoknak szóló program elmélet ismeretek átadását, azok gyakorlatban történő megvalósítását, gyárlátogatásokat és kulturális-szabadidős programokat is tartalmazott. A Kaproncán megvalósult csereprogramot követően a magyar iskola Nagybajomban fogadta a horvát csoportot (10 fő szakács/pék/cukrász szakirányos tanuló és 5 fő kísérő tanár) október 09-13 és október 15-19 között, melyet szintén előre elkészített szakmai program, ill. gyárlátogatások és szabadidős tevékenységek tarkítottak.

2018.10.19.- én pénteki napon került sor a horvát-magyar cserediák program zárórendezvényére, a közös sütésre-főzésre. A sütés-főzés minden csínját-bínját ismerő két szakoktatónk Héjjas András és Ivók Tamás otthonról hozott bográcsban és tárcsán sütötte a finomabbnál finomabb húsokat és csülköt. Legnagyobb örvendettünkre a horvát-magyar diákok mind az ételek előkészítésében, mind elkészítésében elöl jártak. Még a gyorsan jött zivatar sem lohasztotta le a kedvüket. Természetesen iskolánk összes pedagógusa lelkesen segített, részt vett ebben a csodálatos programban. Igazgatónk, Laki-Lukács Péter meghívta külön erre a napra a horvát iskola igazgató urát, Zlatko Martic-ot, és Sasa Seretint, a projekt felelősét. Az ebédet két külön tanteremben tálaltuk fel, az egyikben voltak a diákok, a másikban a pedagógusok, vezetők. Laki-Lukács Péter igazgató úr köszöntötte a horvát vendégeket, összegezte a projekt érdemeit és reményét fejezte ki abban, hogy a két iskola sikertörténetének lesz még folytatása. A közös főzés és ebéd után az érzelmes, öröm és fájdalom könnyektől sem mentes elbúcsúzkodás következett. Összességében elmondható, hogy egy szép, tartalmas, élményekben gazdag napot töltött el a projektben résztvevő horvát és magyar diákok.

Horvát-Magyar Határon Átnyúló Cserediák Kapcsolat

2018. január 18-án, pénteken a csurgói Kolping Nagyváthy János Szakgimnázium és Szak középiskolában került megrendezésre az „Interreg V-A Hungary-Croatia Cooperation Prog¬ramme 2014-2020 HUHR/1601/4.1 2/0030 IBI- VEC Sharing” pályázat keretében megva¬lósult diákcsere program zárókonferenciája.

4 iskola vett részt az együttműködésben, Kaproncai Szakképző gesztorként 2 szakmában (hegesztő, szakács), Pitomaca-i Szakképző (mezőgazdaság), Csurgói Kolping Nagyváthy Középiskola (hegesztő, mezőgazdasági gépész), s a Nagybajomi Szakképző (pék-cukrász). Ennek kapcsán szakmákként 10-10 diák tölthetett el együtt 2-2 hetet mindegyik intézményben, s megismerhették a szomszéd ország képzését, s annak kultúráját a számos szabadidős program és gyárlátogatás keretében. A pályázatból sportnap és gasztronómiai nap is megvalósult, s mindegyik iskola jelentős eszközbeszerzést is végrehajthatott.

A nagyszabású zárőrendezvényen mind a horvát, mind a magyar résztvevő iskolák képviselői, valamint horvát-magyar vendégek is jelen voltak. Füstös János polgármester örömmel konstatálta a sikeres megvalósítást, s kérte a partnereket, hogy folytassák az együttműködést a jövőben is. Vargáné Nagy Viola, csurgói igazgatónő köszöntőjében elhangzott, hogy a diákok és oktatók milyen tapasztalatokkal gazdagodtak, hiszen – főképp a mezőgazdasági képzésben hazánkban a nagyüzemi gazdálkodást, a nagygépek karbantartását, míg Horvátországban a kisparcellás, önellátó gazdálkodást tapasztalhatták meg a tanulók, s a növénytermesztés teljes vertikumát, így a kamillatermesztés teljes folyamatát, a betakarítást, szárítást és csomagolást is tanítják az iskolák.

Ratimir Ljubič, Kapronca-Kőrös megye prefektusa minden résztvevőnek gratulált a sikeres meg-valósításhoz, s kérte a hasznos gondolatok gyűjtését az új pályázathoz. Az ünnepélyen Zlatko Martič, a Kaproncai Szakiskola igazgatója, Laki-Lukács Péter, a nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola igazgatója is méltatták az együttműködést, majd Josip Ivos, a Pitomaca-i Középiskola igazgatója kiemelte, hogy iskolájuk nagyon sok eddigi együttműködései közül a jelenlegi messzemenőleg többet adott, barátságok kötődtek, s tartalmas, valós szakmaiságnak lehettünk tanúi. Melita Birčič, a Kapronca-Kőrös Megye Regionális Fejlesztési ügynökség igazgatójának összefoglalója után Zelei Marian, A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program Közös Titkárságának programmanagere értékelte a résztvevők munkáját és bíztatta a folytatásra a partnereket.

A beszédek között az iskola Vogel Ádám, Siketer Barnabás és Novák Adrián zenei műsorával, valamint Kalanics Kíra horvát nyelvű versével szórakoztatta a közönséget. A konferencia végén egy kisfilmmel idézték fel a másfél év emlékezetes pillanatait, a projekttorta elfogyasztása, s az állófogadás mellett egy kiállításon tekinthették meg a gyerekek alkotásait a vendégek.