VEC-Sharing

http://www.huhr-cbc.com/

A pedagógusok műhelymunkáját követően elkezdődött a csereprogram stratégia kidolgozása. A tananyag sablonokat valamennyi oktatási intézmény a megbeszélteknek megfelelően kitöltötte, ezt követően egyeztették annak tartalmát és végül megfogalmazásra került a csereprogramoknak keretrendszert nyújtó, 4 szakmát felölelő (hegesztő, mezőgazdasági gépész, szakács és pék, cukrász) stratégia. A csereprogramok célja, hogy:

 • tudásbázis- és szakmai gyakorlatok cseréje érdekében közös platformok jöjjenek létre a határokon átnyúló térség szakképző iskolái között, amely javítja a diákok és a tanárok kompetenciáit a hegesztő, szakács, pék, a cukrász és a mezőgazdasági gépész szakterületeken végzett szakképzésben;
 • ösztönözze a tanulókat arra, hogy a határmenti térségben a jelenleg hiányszakmák területén jó gyakorlatokat szerezzenek a határ másik oldalán levő hallgatók és oktatók és szakképző helyek által, ezáltal javítsák a határokon átnyúló, a fővárostól távol eső és a gazdasági szempontból veszélyeztetett foglalkozások versenyképességét;
 • lehetőséget biztosítsanak a diákoknak arra, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek modern felszereléssel rendelkező, illetve a megszokottaktól eltérő környezetben, és gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a közösen kifejlesztett tantervek és a projekt keretében beszerzett modern eszközök és berendezések használata által;
 • a diákok és tanárok a határokon átnyúló területről új ismeretekkel és nézőpontokkal gazdagodjanak; saját szakmájukban meglévő készségeik fejlődjenek, új barátságok alakuljanak ki, valamint motiváltakká váljanak új, közös projektekben való részvételre;
 • a további, jövőbeni partnerségek kialakítását segítse határokon átnyúló projektekben Magyarország és Horvátország határvidékeinek iskolái között.
 • Hegesztő csereprogram Magyarországon (2018. február 5-16.)

  A VEC projekt keretében a hegesztő tanulók csereprogramjának megvalósítására 2018. februárjának első 2 hetében került sor (2018. február 5-9. és február 12-16.). A projekt első csereprogramján a csurgói Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium látta vendégül a vezető kedvezményezett partner (Obrtnička škola Koprivnica) hegesztő szakirányos tanulóit. A csereprogram a résztvevő intézmények oktatói által előre elkészített szakmai program alapján zajlott le, a projekt keretében beszerzett eszközökkel kibővített tanegységekben. A horvát diákoknak szóló program elmélet ismeretek átadását, azok gyakorlatban történő megvalósítását, gyárlátogatásokat és kulturális-szabadidős programelemeket is tartalmazott. A csereprogramon 10 horvát és 10 magyar diák, 2 horvát és 3 magyar oktató, összesen 25 fő vett részt.

  A hegesztő szakirányon tanulók csereprogramjának rövid távú célja, hogy a határokon átnyúló szakképzési kapacitás megosztást elősegítse és javítsa az oktatási intézmények együttműködését a határtérség specifikus tudásbázisának növelése érdekében. A csereprogram hosszú távú célja a magyar és horvát partneriskolák közötti szoros partnerség kialakítása a jövőbeli közös határokon átnyúló projektekben történő együttműködés érdekében az tudás- és tapasztalatcsere, kiállítások és tanulmányi versenyek területén.

  A hegesztő csereprogram során készült munkák kiállítása a magyarországi program végén (2018. február 16.)

  A hegesztő tanulók csereprogramjának utolsó napján a gyakorlati képzés keretében készült alkotások kiállításra kerültek az iskolában, a diákok számára könnyen elérhető közös térben. Az elkészült munkákat büszkén tekintették meg a csereprogram résztvevői és a csurgói Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium csereprogramon nem résztvevő, más szakon tanuló diákjai is. A közös kiállítás felhívta a figyelmet a más oktatási intézményekkel való közös tevékenységek lehetőségére, eredményességére, és a kölcsönös tanulási lehetőségére diákok és tanárok számára egyaránt.

  Mezőgazdász csereprogram (2018. április 9-13.)

  A projekt keretében a mezőgazdászok számára szervezett csereprogramra 2018. áprilisában került sor. Eredetileg a program egy alkalommal lett volna 2 hetes, de a mezőgazdasági munkák ütemezése miatt a résztvevő iskolák megegyeztek, hogy tavasszal és ősszel is meglátogatják egymást egy-egy hétre. Az első jét eseményei a csereprogramstartégiában leírtak szerint zajlottak.
  A csereprogramon a horvát iskolából 10 fő diák és egy kísérő tanár, magyar részről 10 diák és 2 tanár vett részt.
  Az itt töltött idő alatt a diákok kipróbálták a szántóföldön használatos járműveket és szerelési gyakorlatok is voltak az iskola műhelyében. A délutánok sportolással, csapatépítő játékos programokkal teltek. A hét közepén a résztvevők ellátogattak a megye legnagyobb mezőgazdasági és állattenyésztő telepére, ahol a gyerekek sok új technológiát láthattak.
  A résztvevő diákok és tanárok egyaránt sokat tanultak, jól érezték magukat, és várják a csereprogram őszi folytatását.

  Mezőgazdász csereprogram (2018. május 7-11.)

  2018 május 7-től 11-ig mezőgazdasági diákcsere programot valósult meg a pitomača-i Stjepana Sulimanca Középiskolában. A csereprogramon 10 tanuló vett részt a csurgói Kolping Nagyváthy János középiskolából 2 tanár kíséretében, valamint 10 tanuló és tanár a Stjepana Sulimanca Középiskolából. A magyarországi tanulók lehetőséget kaptak gyakorlati tapasztalatszerzésre a Stjepana Sulimanca Gimnázium ökológiai gazdálkodási területén. A diákok tapasztalatot cseréltek az ültetésről, a talajelőkészítésről, az agrotechnikai intézkedésekről, valamint a szántásról és a boronálásról. A diákok megismerték a szójababültetés folyamatát, és részt vettek a kamilla betakarításának és szárításának folyamatában. A gyakorlati órák részeként magyar diákok meglátogatták meg a Niskovačka Dubravai Dravska Oktatási Központot, valamint az Ergela Višnjica birtokot. Az Oktatási Központban a diákok több, folyamatban lévő és befejezett INTERREG projekt eredményeivel találkoztak, míg a Višnjica birtokon az ökológiai tenyésztésről tanultak, és találkoztak az arab lovak fenntartható tartásával és a kapcsolódó agroturisztikai ajánlattal, amelyet, mint úticélt 2011-ben „kiváló európai úti cél” értékeléssel jellemezték.