VEC-Sharing

http://www.huhr-cbc.com/

Nyitórendezvény

A “VEC Sharing” projekt megnyitó eseményét 2017. november 14-én tartották a Kaproncai Szakiskola (Vezető Partner) könyvtárában az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében.

A rendezvényen bemutatkoztak a projektpartnerek: a projekt Vezető Partnere a Kaproncai Szakiskola (Obrtnička škola Koprivnica, Kapronca; HR); projektpartnerek: Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola (Csurgó, HU), Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium (Nagybajom, HU), Stjepana Sulimanca Középiskola (Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača, HR) és Koprivnica Križevci (PORA Regionális Fejlesztési Ügynökség, Kapronca, HR). A Közös Titkárság nevében Zelei Marian Programmenedzser is üdvözölte a résztvevőket és sok sikert kívánt a projekt megvalósításához a projekt partnereknek.

A partnerek bemutatták a projekt célkitűzéseit, melyek: az oktatási intézmények, mint szellemi központok szerepének növelése a térség specifikus tudásbázisának fejlesztése érdekében. A cél elérése érdekében olyan tevékenységek valósulnak meg, amelyek a határmenti régiók közötti közös csereprogramok révén javítják a diákok és a tanárok kompetenciáit öt szakmában (hegesztő, szakács, pék, cukrász és mezőgazdász). A projekt hosszú távú célja a magyar és horvát partneriskolák közötti szoros partnerség kialakítása a jövőbeli közös határokon átnyúló projektekben történő együttműködés érdekében az tudás- és tapasztalatcsere, kiállítások és tanulmányi versenyek területén.

A megnyitó után a projektben részt vevő két horvát iskola tanulói által készített helyi termékek kiállítását tekinthették meg a résztvevők, illetve az egyes ételek, italok megkóstolására is lehetőség nyílt.

Első partnertalálkozó

A VEC projekt keretében az 1. partnertalálkozó megrendezésére 2017. november 14-én, a projekt nyitórendezvényét követően került sor a projekt Vezető Partnerénél, a Kaproncai Szakiskolában (48000 Koprivnica, Trg slobode 7.). A találkozón a partnerséget alkotó 5 intézmény képviselői voltak jelen. A találkozó célja a projekt tényleges elindítása, a projektpartnerek munkatársainak személyes megismerkedése a jövőbeni jó együttműködés érdekében, illetve a feladatok és jövőbeli tevékenységek teljes körű áttekintése volt.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a következő projekttalálkozó 2018. januárjában lesz.

Második Partnertalálkozó

A VEC projekt keretében a 2. partnertalálkozó megrendezésére 2018. január 16-án délelőtt került sor a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégiumban (7561 Nagybajom, Templom u. 5.). A találkozón a partnerséget alkotó 5 intézmény részéről 16 résztvevő volt jelen. A találkozó célja a folyamatban lévő és jövőbeni tevékenységek és kapcsolódó feladatok áttekintése volt.

A jó hangulatú, aktív és eredményes találkozón a résztvevők az alábbi témákkal kapcsolatban felmerült aktuális részleteket beszélték meg: projekt- és pénzügyi menedzsment (különös tekintettel a jelentéstételhez kapcsolódó feladatokra), projekttalálkozók, tájékoztatás és nyilvánosság, stratégia a csereprogramokhoz, csereprogramok ütemezése, támogató és kiegészítő tevékenységek (közös kiállítás, közös főzés, szakácskönyv, sport), munkaerőpiaci elemzés, PCM képzés.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a következő projekttalálkozó 2018. szeptemberében lesz.

Tanárok műhelymunkája

A VEC projekt keretében a tanárok műhelymunkájának megrendezésére 2018. január 16-án délután került sor a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégiumban (7561 Nagybajom, Templom u. 5.). A találkozón a partnerséget alkotó 4 iskola részéről a pályázatban megadott szakmákhoz tanításához kapcsolódó 19 oktató volt jelen. A műhelymunka célja a csereprogramok tartalmának egyeztetése és egy közös csereprogram-sablon kialakítása volt.

A csereprogramok az alábbi témakörökben készülnek majd: hegesztők, cukrászok, pékek szakácsok és mezőgazdasági gépészek.

A résztvevők megállapodtak a projekt keretében készítendő alapfokú horvát és magyar kulturális és nyelvtanfolyam tartalmával kapcsolatban is, és sikerült kialakítaniuk a csereprogramok közösen elfogadott vázát, amelyet tartalommal feltöltése a csereprogramok előtti hónapokban történik majd meg.

Horvát-magyar sportnapot rendeztek a Nagyváthy János Középiskolában

A Kolping Nagyváthy János Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018. október 02-án, kedden, sportnapot rendezett egy horvát magyar interregionális pályázat keretén belül. Az iskola igazgatónője, Vargáné Nagy Viola a következőképpen üdvözölte a megjelent vendégeket: Kedves vendegéink, nagyváthys diákok! Szeretettel köszöntök mindenkit Csurgón abból az alkalomból, hogy a horvát-magyar interregionális pályázat keretén belül egy sportnapot rendezhettünk ma iskolánkban. Mint tudjátok, a tavalyi évben induló cserediák programok, eszközbeszerzések is enneka pályazatnak a részeként jöttek létre. A cserediák kapcsolat révén megtapasztalhattuk a szakképzést, az iskola helyi rendszerét, barátságok kötődtek és betekintést nyerhettünk a közeli, ám másik országbeli diákok életébe. A mai napon minden résztvevő egyszerre van jelen, így tisztelettel köszöntöm a résztvevőket. Felsorakoztak előttünk a “kaproncai hegesztők”, a “pitomacaai me-zőgazdasági gépészek”, Nagybajomból a “pék cukrász szakácsok”, valamint a “kaproncai szinonima” csapat, Csurgóról a “hegesztők” és a “mezőgazdasági gépészek” képviselnek bennünket. A ma délelőtt lezajló versenyek, barátságos mérkőzések 2 ország szakmaképviselete között zajlanak. Jó versengést, kellemes időtöltéstest kívánunk! A diákok nagyon izgatottan várták a versenyek kezdetét,egy kellemes, hangulatos napot tölthettek el együtt.
A versenyek eredményei pedig a következőképpen alakultak.

CSOCSÓ:
I. Schnémann Adrián, PapDániel (Csurgó, Nagyváthy)
II.Szabó Dániel, Hardi Péter(Csurgó, Nagyváthy)
III.SzabóDániel, Ünnep Gergő (Csurgó,Nagyváthy).

DARTS:
I. DIRA MOJER (Kapronca)
II. Schmidt Barnabás(Csurgó, Nagyváthy)
III. Bonczek Róbert (Nagybajom, Kolping)

PING-PONG:
I. Ünnep Gergő(Csurgó, Nagyváthy)
II. KARLOARAGOVIC (Pitomaca)
III. FRANSIROKI (PITOMACA)

FOCI:
I. Csurgó – Hegesztők
II. Nagybajom
III. Pitomaca.

Horvát-Magyar Határon Átnyúló Cserediák Kapcsolat

2018. január 18-án, pénteken a csurgói Kolping Nagyváthy János Szakgimnázium és Szak középiskolában került megrendezésre az „Interreg V-A Hungary-Croatia Cooperation Prog¬ramme 2014-2020 HUHR/1601/4.1 2/0030 IBI- VEC Sharing” pályázat keretében megva¬lósult diákcsere program zárókonferenciája.

4 iskola vett részt az együttműködésben, Kaproncai Szakképző gesztorként 2 szakmában (hegesztő, szakács), Pitomaca-i Szakképző (mezőgazdaság), Csurgói Kolping Nagyváthy Középiskola (hegesztő, mezőgazdasági gépész), s a Nagybajomi Szakképző (pék-cukrász). Ennek kapcsán szakmákként 10-10 diák tölthetett el együtt 2-2 hetet mindegyik intézményben, s megismerhették a szomszéd ország képzését, s annak kultúráját a számos szabadidős program és gyárlátogatás keretében. A pályázatból sportnap és gasztronómiai nap is megvalósult, s mindegyik iskola jelentős eszközbeszerzést is végrehajthatott.

A nagyszabású zárőrendezvényen mind a horvát, mind a magyar résztvevő iskolák képviselői, valamint horvát-magyar vendégek is jelen voltak. Füstös János polgármester örömmel konstatálta a sikeres megvalósítást, s kérte a partnereket, hogy folytassák az együttműködést a jövőben is. Vargáné Nagy Viola, csurgói igazgatónő köszöntőjében elhangzott, hogy a diákok és oktatók milyen tapasztalatokkal gazdagodtak, hiszen – főképp a mezőgazdasági képzésben hazánkban a nagyüzemi gazdálkodást, a nagygépek karbantartását, míg Horvátországban a kisparcellás, önellátó gazdálkodást tapasztalhatták meg a tanulók, s a növénytermesztés teljes vertikumát, így a kamillatermesztés teljes folyamatát, a betakarítást, szárítást és csomagolást is tanítják az iskolák.

Ratimir Ljubič, Kapronca-Kőrös megye prefektusa minden résztvevőnek gratulált a sikeres meg-valósításhoz, s kérte a hasznos gondolatok gyűjtését az új pályázathoz. Az ünnepélyen Zlatko Martič, a Kaproncai Szakiskola igazgatója, Laki-Lukács Péter, a nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola igazgatója is méltatták az együttműködést, majd Josip Ivos, a Pitomaca-i Középiskola igazgatója kiemelte, hogy iskolájuk nagyon sok eddigi együttműködései közül a jelenlegi messzemenőleg többet adott, barátságok kötődtek, s tartalmas, valós szakmaiságnak lehettünk tanúi. Melita Birčič, a Kapronca-Kőrös Megye Regionális Fejlesztési ügynökség igazgatójának összefoglalója után Zelei Marian, A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program Közös Titkárságának programmanagere értékelte a résztvevők munkáját és bíztatta a folytatásra a partnereket.

A beszédek között az iskola Vogel Ádám, Siketer Barnabás és Novák Adrián zenei műsorával, valamint Kalanics Kíra horvát nyelvű versével szórakoztatta a közönséget. A konferencia végén egy kisfilmmel idézték fel a másfél év emlékezetes pillanatait, a projekttorta elfogyasztása, s az állófogadás mellett egy kiállításon tekinthették meg a gyerekek alkotásait a vendégek.