VEC-Sharing

http://www.huhr-cbc.com/

 

Nyitórendezvény

A “VEC Sharing” projekt megnyitó eseményét 2017. november 14-én tartották a Kaproncai Szakiskola (Vezető Partner) könyvtárában az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében.

A rendezvényen bemutatkoztak a projektpartnerek: a projekt Vezető Partnere a Kaproncai Szakiskola (Obrtnička škola Koprivnica, Kapronca; HR); projektpartnerek: Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola (Csurgó, HU), Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium (Nagybajom, HU), Stjepana Sulimanca Középiskola (Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača, HR) és Koprivnica Križevci (PORA Regionális Fejlesztési Ügynökség, Kapronca, HR). A Közös Titkárság nevében Zelei Marian Programmenedzser is üdvözölte a résztvevőket és sok sikert kívánt a projekt megvalósításához a projekt partnereknek.

A partnerek bemutatták a projekt célkitűzéseit, melyek: az oktatási intézmények, mint szellemi központok szerepének növelése a térség specifikus tudásbázisának fejlesztése érdekében. A cél elérése érdekében olyan tevékenységek valósulnak meg, amelyek a határmenti régiók közötti közös csereprogramok révén javítják a diákok és a tanárok kompetenciáit öt szakmában (hegesztő, szakács, pék, cukrász és mezőgazdász). A projekt hosszú távú célja a magyar és horvát partneriskolák közötti szoros partnerség kialakítása a jövőbeli közös határokon átnyúló projektekben történő együttműködés érdekében az tudás- és tapasztalatcsere, kiállítások és tanulmányi versenyek területén.

A megnyitó után a projektben részt vevő két horvát iskola tanulói által készített helyi termékek kiállítását tekinthették meg a résztvevők, illetve az egyes ételek, italok megkóstolására is lehetőség nyílt.

Első partnertalálkozó

A VEC projekt keretében az 1. partnertalálkozó megrendezésére 2017. november 14-én, a projekt nyitórendezvényét követően került sor a projekt Vezető Partnerénél, a Kaproncai Szakiskolában (48000 Koprivnica, Trg slobode 7.). A találkozón a partnerséget alkotó 5 intézmény képviselői voltak jelen.  A találkozó célja a projekt tényleges elindítása, a projektpartnerek munkatársainak személyes megismerkedése a jövőbeni jó együttműködés érdekében, illetve a feladatok és jövőbeli tevékenységek teljes körű áttekintése volt.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a következő projekttalálkozó 2018. januárjában lesz.

Második Partnertalálkozó

A VEC projekt keretében a 2. partnertalálkozó megrendezésére 2018. január 16-án délelőtt került sor a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégiumban (7561 Nagybajom, Templom u. 5.). A találkozón a partnerséget alkotó 5 intézmény részéről 16 résztvevő volt jelen. A találkozó célja a folyamatban lévő és jövőbeni tevékenységek és kapcsolódó feladatok áttekintése volt.

A jó hangulatú, aktív és eredményes találkozón a résztvevők az alábbi témákkal kapcsolatban felmerült aktuális részleteket beszélték meg: projekt- és pénzügyi menedzsment (különös tekintettel a jelentéstételhez kapcsolódó feladatokra), projekttalálkozók, tájékoztatás és nyilvánosság, stratégia a csereprogramokhoz, csereprogramok ütemezése, támogató és kiegészítő tevékenységek (közös kiállítás, közös főzés, szakácskönyv, sport), munkaerőpiaci elemzés, PCM képzés.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a következő projekttalálkozó 2018. szeptemberében lesz.

 

 

Tanárok műhelymunkája

A VEC projekt keretében a tanárok műhelymunkájának megrendezésére 2018. január 16-án délután került sor a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégiumban (7561 Nagybajom, Templom u. 5.). A találkozón a partnerséget alkotó 4 iskola részéről a pályázatban megadott szakmákhoz tanításához kapcsolódó 19 oktató volt jelen. A műhelymunka célja a csereprogramok tartalmának egyeztetése és egy közös csereprogram-sablon kialakítása volt.

A csereprogramok az alábbi témakörökben készülnek majd: hegesztők, cukrászok, pékek szakácsok és mezőgazdasági gépészek.

A résztvevők megállapodtak a projekt keretében készítendő alapfokú horvát és magyar kulturális és nyelvtanfolyam tartalmával kapcsolatban is, és sikerült kialakítaniuk a csereprogramok közösen elfogadott vázát, amelyet tartalommal feltöltése a csereprogramok előtti hónapokban történik majd meg.